Projekty

1.) Zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy

Koordynacja zbiórek żywności, ubrań, środków higienicznych i opatrunkowych, koordynacja działań wolontariuszy, zapewnienie niezbędnych warunków do utrzymania wolontariuszy, którzy świadczą służbę poza miejscem zamieszkania, zapewnienie przejazdu (zakupu paliwa) w przypadku świadczenia służby w miejscu zakwaterowania w sposób nieregularny.