Pierwsza pomoc z WGPR SIRON – PGS GRANT

Rocznie w Polsce dochodzi do 40 000 przypadków nagłego zatrzymania krążenia. Każda minuta opóźnienia w udzieleniu pierwszej pomocy powoduje spadek przeżywalności.

Realizując grant zależało nam na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Gostyń. Osiągnąć cel chcieliśmy przez przeszkolenie uczestników projektu z zakresu pierwszej pomocy. Sytuacja nagła, zagrażająca życiu może zaistnieć wszędzie, dlatego zależało nam, żeby pierwsza pomoc nie miała tajemnic dla zwykłych mieszkańców miasta i gminy. Z naszymi pokazami  dotarliśmy do wybranych przedszkoli, zakładów pracy, a także prowadziliśmy je podczas pikników czy festynów.

Za pomocą zakupionych materiałów i pomocy dydaktycznych Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza, oddział Gostyń przeprowadziła pokazy pierwszej pomocy. Przeprowadzone zajęcia pozwoliły mieszkańcom Gostynia zapoznać się z zasadami wzywania pomocy w sytuacjach kryzysowych, bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Głównym celem projektu był wzrost świadomości mieszkańców na temat udzielania pierwszej pomocy oraz przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu jej udzielania.