Rekrutacja WGPR

Kogo szukamy?
– osób pełnoletnich (ukończone 18 lat),
– z dobrą kondycją fizyczną oraz psychiczną,
– chcących spędzić wolny czas na warsztatach, ćwiczeniach z pierwszej pomocy, szkoleniach oraz treningach z psami,
– gotowych do pracy w różnych warunkach pogodowych i terenowych o każdej porze roku,
– kierujących się najwyższą ideą – „Aby inni mogli przeżyć”,

Jak zostać ratownikiem WGPR?
Pierwszym etapem jest ukończenie z wynikiem pozytywnym procesu rekrutacji. Rekrutacja ma za zadanie sprawdzić podstawowe umiejętności kandydata. Składa się ona z następujących elementów:
– przedstawienia zasad rekrutacji, informacji o bezpieczeństwie w trakcie jej realizacji,
– sprawdzianu z nawigacji i orientacji w terenie,
– trasy 10 km w warunkach dziennych – maksymalnie do 30 minut przed zachodem słońca – w tym detekcja 10 przedmiotów,
– udzielenie pierwszej pomocy w symulowanym zdarzeniu,
– rozmowy kwalifikacyjnej,

Jeżeli uczestnik ukończy pozytywnie rekrutację zostaje kandydatem. Kandydat przez okres 12 miesięcy będzie realizował program szkolenia, który obejmuje 87 godzin. Szkolenia obejmują pierwszą pomoc, zasady prowadzenia poszukiwań w terenie otwartym, zapoznanie z urządzeniami GPS, metody i techniki poszukiwawcze […].

Po ukończeniu programu szkolenia przeprowadzany jest egzamin. Jego ukończenie nadaje tytuł ratownika WGPR.

Rekrutacja – formularz zgłoszeniowy