Ratownictwo i ochrona ludności – Ostrów Wielkopolski

Rocznie w Polsce dochodzi do 40 000 przypadków nagłego zatrzymania krążenia. Każda minuta opóźnienia w wykonaniu defibrylacji powoduje spadek przeżywalności o 3-4%. Na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego każdego roku przybywa urządzeń AED, które znajdują się w budynkach użyteczności publicznej, autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, pociągach, w zakładach pracy i miejscach ogólnodostępnych.

Za pomocą zakupionych materiałów, pomocy dydaktycznej Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza, oddział Ostrów Wielkopolski przeprowadzi pokazy pierwszej pomocy. Przeprowadzone zajęcia pozwolą mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego zapoznać się z zasadami wzywania pomocy w sytuacjach kryzysowych (w tym w trakcie klęsk żywiołowych), bezpiecznego udzielania pomocy oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem treningowej wersji automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).